"من" وقتی توی دعاهای یکی باشم

می فهمم که "او" خیلی دوستم دارد...در ضمن امکانی که فراهم شده اینکه اگر می خواهید انا عمار را در ایمیل خود داشته با شید ایمیل خود را به طور خصوصی برای ما در نظرات بگذارید

ممنون